O nás

Hledáte bližší informace o naší společnosti? Stačí si jen vybrat...

 

 

Vývoj modulu pro zpracování a vyhodnocování událostí

Evropská unie - Evropský fond pro regionální rozvoj - Operační program - Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009403

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem projektu společnosti INFO NOVA s. r. o. je vývoj moderního, kvalitního, bezproblémově fungujícího a uživatelsky přívětivého informačního systému pro řešení inteligentního servisu a prodeje automobilů s cílem podpořit obrat potenciálních zákazníků. Cílem projektu je vytvořit modul, který rozšíří stávající systém HELIOS Green AUTOMOBILY a tím zvýší konkurenceschopnost firmy na trhu dealerských systémů.

Realizace projektu je stanovena od 1. 6. 2017 do 31.12.2019.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.