INFO NOVA slaví 10. výročí založení společnosti

Praha, 24. března 2003 – Rychlý rozvoj informačních technologií v České republice na počátku devadesátých let byl pro švýcarskou společnost INFO NOVA MARKETING AG výzvou, aby zde založila svoji dceřinou společnost, která by aktivněji pomáhala českým firmám rozvíjet se v této oblasti. Proto 13. dubna 1993 vznikla INFO NOVA spol. s r.o., která se, ve svých začátcích, stala výhradním distributorem ERP systému IFAS 3000. Ve svém vývoji prošla společnost těmito základními milníky:

    • 1993 - Implementace prvního client/server systému v České republice, konkrétně ERP systému IFAS 3000 ve strojírenském gigantu Vítkovice, a.s.
    • 1996 - Navázána spolupráce se společností Microsoft. Přechod na platformu MS Windows.
    • 1998 – Vstup do projektu LCS Noris Open (autorizovaný implementační a vývojový partner). Ve společnosti získává majoritní podíl český kapitál, což přináší definici nové firemní filosofie i s ohledem na aktivní působení na trhu.
    • 1999 - Vedle branžové orientace na výrobní podniky vyvinuto specializované řešení na platformě systému LCS Noris, v oblasti organizace svozu odpadu z rozsáhlého území s vazbou na geografický informační systém; implementace systému LCS Noris v Pražských službách a.s.
    • 2001 – Rozvoj dalších specializovaných řešení, vstup do branží distribuce, mediálních agentur a autoservisů

V současnosti má společnost INFO NOVA, v rámci partnerské sítě LCS Noris, výrazné a stabilní postavení na trhu ERP systémů v ČR a dále se úspěšně rozvíjí.