První dealer vozů Ford používá certifikovaný Dealer Management System Noris

Praha, 10. března 2006 – DMS LCS Noris úspěšně ukončil fáze implementace a pilotního provozu u prvního zákazníka z řad dealerů Ford Motor Copany – společnosti AUTO IN, s.r.o.. Certifikovaný systém je zde od ledna 2006 v rutinním provozu a jeho funkčnost byla úspěšně potvrzena vytvořením eBM reportu s více než tisícovkou ukazatelů.

Certifikát pro použití DMS LCS Noris v dealerské síti Ford v České republice byl systému udělen společností Ford Motor Company (FMC) 30. července 2005. „Certifikát byl udělen na základě splnění základních a provozních cílů FMC a specifikace funkcí systému, vyjádřených více než tisícovkou certifikačních kritérií,“ říká ředitel společnosti Auto IN Ing. Miloš Pavlíček. Certifikační kritéria se skládala z oblastí: Celopodnikové číselníky, Marketing, Evidence a prodej vozidel, Servis vozidel, Půjčovna vozidel, Skladové hospodářství, Finanční účetnictví, Investiční majetek, Controlling, Vnitropodniková fakturace, Personalistika a mzdy, Správa IS, Obecné požadavky, a Uživatelská podpora.

„DMS LCS Noris splnil také všechny specifické požadavky na datová rozhraní využívaných systémů Ford, jako jsou BCM – CDS (Batch Communications Module), eCAT a GWE,“ říká Vladimír Havlíček, ředitel společnosti INFO NOVA,

Podnikový informační systém pro prodejce automobilů – Dealer Management System LCS Noris – vznikl jako společný projekt společností INFO NOVA, LCS International, Hewlett Packard a Koncept Hradec Králové, přičemž o certifikaci jménem všech účastníků požádal FMC Hewlett Packard. Jádrem je podnikový informační systém LCS Noris, který je svými vlastnostmi předurčen pro velké a střední firmy. Vznik tohoto řešení pro obchod s automobily byl motivován snahou o zefektivnění skladového hospodářství, lepší využití kapacity dílen, personifikací vztahu se zákazníkem, sdílení informací o plánování, a také automatizací komunikace mezi výrobcem, prodejcem a servisním střediskem.

„První reálná implementace systému DMS LCS Noris a jeho oficiální certifikace od Ford Motor Company je potvrzením naší vzájemné spolupráce a dlouhodobých zkušeností v této oblasti,“ říká Vladan Zalejský, manažer značky LCS Noris ze společnosti LCS International. Fáze implementace a testovacího provozu systému DMS LCS Noris byla ve společnosti AUTO IN ukončena v roce 2005 a od počátku roku 2006 již běží ostrý provoz. Jeho spuštění bylo završeno úspěšným vytvořením eBM reportu, což je sada ekonomických, výkonových a statistických údajů, které zasílá každý dealer Ford prostřednictvím webového rozhraní přímo do Ford Motor Company. Report se zpracovává měsíčně a stavové údaje se kumulují od počátku roku, obsahuje tak více než 1 000 ukazatelů.

 

O společnosti AUTO IN:
Prosím o kontrolu správnosti obsahu.
Společnost AUTO IN, s. r. o., sídlí v Pardubicích. Roční obrat přesahuje 300 mil. Kč. AUTO IN se zabývá prodejem nových a ojetých vozů Ford, jejich servisem, prodejem náhradních dílů a půjčovnou aut. Další pobočky společnosti jsou v Hradci Králové, Chrudimi a Havlíčkově Brodě. AUTO IN se neustále řídí filozofií společnosti Ford, "Inspirován životem, stvořen pro budoucnost", a kde na prvním místě je spokojený zákazník.

O společnosti INFO NOVA:
INFO NOVA s r.o. patří mezi stabilní a trvale rostoucí  firmy na českém trhu IT. Od roku 2004 je držitelem certifikátu řízení jakosti podle normy ISO 9001:2001. Zabývá se řízením projektů, vývojem, implementací a podporou podnikových informačních systémů dodávaných a rozvíjených podle konkrétních požadavků klientů. Přitom spolupracuje s renomovanými společnostmi jako jsou Hewlett-Packard, IBM a LCS International. Nosným produktem je informační systém LCS Noris, doplněný širokým spektrem služeb a specializovaných řešení, který společnost INFO NOVA nabízí jako autorizovaný obchodní, implementační a vývojový partner LCS International.

O společnosti Koncept Hradec Králové:
Koncept Hradec Králové s.r.o. se zaměřuje na poskytování služeb v oblasti ICT. Škála dodávaných produktů a také poskytovaných služeb je dána partnerskými vztahy s řadou renomovaných IT firem na tuzemském trhu. Hlavním cílem firmy je dodávat produkty a poskytovat služby, které uspokojí nejnáročnější potřeby zákazníků a umožní jim rychlejší rozvoj společnosti a zlepšení jejich postavení na trhu. Koncept Hradec Králové je implementačním partnerem společností LCS International pro produkty LCS Noris a LCS Hélios a implementačním partnerem společnosti Hewlett-Packard v oblasti přípravy a realizace projektů.

O společnosti HP:
Společnost HP je dodavatelem technologických řešení pro spotřebitele, podniky a instituce na celém světě. Nabídka společnosti zahrnuje infrastrukturu IT, osobní počítače a přístupová zařízení, globální služby, zpracování obrazového materiálu a tiskové technologie. Za čtyři fiskální čtvrtletí končící 31. říjnem 2004 dosáhly celkové tržby HP výše 79,9 miliardy USD. Další informace o HP (NYSE, Nasdaq: HPQ) naleznete na webové adrese www.hp.com.

O společnosti LCS International:
Společnost LCS je nejvýznamnějším českým producentem podnikových aplikací (ERP). Zabývá se vývojem, implementací a podporou specializovaných informačních systémů pro výrobu, služby a obchod. Produkty společnost LCS - podnikové informační systémy LCS SIS, LCS HELIOS a LCS Noris - pokrývají nejširší spektrum potřeb podniků. Všechny systémy jsou doplněné širokou nabídkou služeb a partnerských programů.