Další úspěšný krok v certifikaci HELIOS Green AUTOMOBILY

Praha, 14. ledna 2008Autoři komplexního integrovaného informačního sytému HELIOS Green AUTOMOBILY určeného pro velké a střední prodejce automobilů a autoservisy učinili další důležitý krok v certifikaci pro výrobky koncernu Volkswagen (VW) a 15.12.2008 završili úspěšně testování pro použití v koncernovém systému RESERVÉ získáním potřebného certifikátu.

Možnost používání autorizovanými dealery a efektivnost využívání informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY, který v současnosti provozuje celá řada významných autorizovaných dealerů několika značek, úzce souvisí s certifikací nebo se schválením výrobci, resp. dovozci jednotlivých značek automobilů. Společnost INFO NOVA proto trvale rozvíjí své řešení s cílem vyhovět požadavkům výrobců a dovozců na reportování v rámci informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY a získat tak potřebné autorizace pro používání systému v dealerských sítích jednotlivých značek.

Prodej a servis osobních, nákladních automobilů, ale i stavebních a zemědělských strojů, vždy vyžaduje reportování výrobci a dovozci. Úroveň komunikace s výrobcem je různá od posílání papírových dokumentů až ke komunikaci typu B2B mezi oběma informačními systémy. Certifikovaný nebo autorizovaný software je stále častěji podmínkou pro autorizaci dealera pro prodej a servis vozidel a speciálních strojů určité značky.

Řešení společnosti INFO NOVA, vyvinuté a trvale rozvíjené v rámci informačního systému HELIOS Green české společnosti LCS International a dodávané v rámci komplexního firemního informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY, poskytuje automatizované propojení s informačními systémy výrobců a dovozců dle jejich požadavků.

V návaznosti na úspěšnou certifikaci koncernem VW pro rozhraní SAGA2 v polovině roku 2008 byl HELIOS Green AUTOMOBILY, jako první český ERP systém, vybrán pro pilotní provoz systému RESERVÉ. Aby bylo možné zahájit pilotní provoz u vybraného autorizovaného dealera, musel systém HELIOS Green AUTOMOBILY projít náročným testováním a certifikací u certifikační společnosti koncernu VW v Německu. Proces testování byl úspěšně zakončen 15.12.2008 vydáním certifikátu. Proto už nic nebrání zahájení pilotního provozu systému RESERVÉ v lednu 2009 ve společnosti AUTO HELLER v Ostravě.

Systém RESERVÉ vytváří v centrální databázi výrobce "zdravotní kartu vozu", která bude využívána všemi autorizovanými servisy při servisních úkonech na daném vozidle, takže se do něj musí dostávat informace ze všech servisních zakázek v různých servisech. Majiteli vozidla to umožňuje navštívit libovolný autorizovaný servis s jistotou, že budou vždy k dispozici kompletní informace ("historie") o vozidle a servisní zásahy tak budou kvalifikované a efektivní. Do tohoto systému není možno zadávat informace ručně a data bude muset nejpozději od 1.1.2010 poskytovat každý autorizovaný dealer koncernu VW.

"Dalšími úspěšnými certifikacemi v koncernu VW informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY stále posiluje a zvýrazňuje svou pozici na trhu a stal se pro dealery perspektivním řešením jejich potřeb v oblasti implementace, provozování a rozvoje firemního informačního systému. HELIOS Green AUTOMOBILY pokrývá nejen oblast servisu, ale i prodej nových a ojetých vozů, půjčovnu aut, celou ekonomickou oblast, sklady, péči o zákazníky (CRM), oblast lidských zdrojů a všechny ostatní aktivity společnosti. Zahrnuje i manažerské nadstavby, vyhodnocování a provázanost na další specializované moduly, jeho součástí může být i controlling," uvedl v souvislosti s certifikaci pro systém RESERVÉ Vladimír Havlíček, jednatel společnosti INFO NOVA.