Pozvánka: 1. setkání uživatelů informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na 1. setkání uživatelů informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY, které se uskuteční v zasedací místnosti společnosti AUTO JAROV (pavilon Honda, Osiková 2688/2, Praha 3) dne 25. října 2010 od 10 hodin.

Program setkání bude následující:

 1. Úvodní slovo
 2. Dosažený stav ve vývoji informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY
 3. Rozhraní na informační systémy výrobců, stav certifikace
 4. Nové funkcionality dostupné v HeG AUTOMOBILY a jejich praktické ukázky
  (Např.: Výdej olejů řízený systémem HELIOS Green, Příjem hotovosti prostřednictvím PAY BOX, Modul PODNIKOVÁ SPOŘITELNA, Workflow procesy podporující činnost v systému HELIOS Green, Objednávková kniha SERVISU a PUJČOVNY, Importy z externích systémů, Elektronická fakturace, Scanování dokumentů)
 5. Rozpracované funkcionality v HELIOS Green AUTOMOBILY a jejich praktické ukázky
  (CRM s vazbou na OUTLOOK, LITE docházkový systém s propojením na mzdový systém, apod.)
 6. Plánované funkcionality v HELIOS Green AUTOMOBILY
  (Ověřování vozů na CEBIA, Kalkulátory Leasingu a další)
 7. Zkušenosti s provozováním systému ve společnosti AUTO JAROV (spojeno s prohlídkou provozů AUTO JAROV)
 8. Diskuse, závěr


Předpokládaný konec v 16 hodin, občerstvení zajištěno.

Na setkání s Vámi se těší

Vladimír Havlíček
ředitel INFO NOVA s r.o.