Setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY 25.10.2010

V pondělí 25. října 2010 uspořádala společnost INFO NOVA v prostorách AUTO JAROV úspěšné setkání významných prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které používají informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY. Mezi více jak 40 účastníky byli především vedoucí pracovníci společností a administrátoři informačních systémů. Hlavní náplní bylo představení novinek a rozšiřujících řešení, které zkvalitňují práci s informacemi, poskytují další konkurenční výhody, zvyšují úroveň péče o zákazníky a komfort používání informačního systému.

Setkání bylo motivováno dokončením procesu migrace zákazníků informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY na platformu Microsoft.NET, která představuje technologickou špičku a rozšiřuje a zlepšuje možnosti využívání systému. Akce se uskutečnila s maximální podporou vedení společnosti AUTO JAROV, která poskytla prostory a potřebné zázemí a za účasti představitelů společnosti ASSECO Solutions, jež je autorem standardu informačního systému HELIOS Green.

V úvodu byli účastníci informováni o dosaženém stavu vývoje informačního systému a o záměrech v příštích letech. Poté bylo na programu stručné představení více jak 30 nových funkcionalit a specializovaných řešení, které rozšiřují možnosti používání, zrychlují a zkvalitňují procesy probíhající ve firmách, v oblastech péče o zákazníky (CRM), ekonomiky, řízení společnosti, logistiky, řízení lidských zdrojů a dalších. Především však byly prezentovány novinky pro moduly autoPRODEJ, autoSERVIS, autoPŮJČOVNA, autoBAZAR a autoSKLAD, které zvyšují úroveň využívání systému HELIOS Green AUTOMOBILY.

Významným bodem byla informace o stavu a dalším postupu certifikace rozhraní systému HELIOS Green AUTOMOBILY výrobci a dovozci automobilů, především koncernem VW. V postupu certifikací a aktualizaci rozhraní je HELIOS Green AUTOMOBILY bezesporu na předním místě a poskytuje autorizovaným dealerům potřebnou jistotu při plnění povinností vůči výrobcům.

V závěru byli účastníci pozváni vedením společnosti AUTO JAROV k prohlídce provozů a měli možnost se prakticky přesvědčit o možnostech a přínosu využívání některých již implementovaných novinek v rutinním provozu.

Setkání bylo účastníky vysoce hodnoceno a projevili zájem scházet se pravidelně. O novinky byl velký zájem a na setkání budou navazovat tematické workshopy a další konkrétní kroky u jednotlivých zákazníků, uživatelů systému HELIOS Green AUTOMOBILY.

O tomto setkání informovaly i následující zdroje: