Pozvánka na setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY 12. října 2011

Po nesporném úspěchu loňského 1. ročníku setkání významných prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které používají informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY, připravuje společnost INFO NOVA ve spolupráci s AUTO JAROV obdobnou akci i letos na podzim.

Loňské setkání bylo více jak 40 účastníky vysoce hodnoceno a projevili zájem scházet se pravidelně a věnovat se užším tematickým okruhům a novým možnostem využití informačního systému HELIOS Green. Nosnými tématy letošního setkání vrcholových manažerů a administrátorů informačních systémů budou podpora obchodu a marketingu (pro oblasti servisu, prodeje nových a ojetých vozů a prodeje náhradních dílů) a řídících a kontrolních procesů v informačním systému HELIOS Green AUTOMOBILY. Dostatečný prostor bude věnován i diskusím a výměně zkušeností s provozováním systému.

Díky vedení společnosti Auto Jarov, která již řadu let rutinně systém využívá, se setkání uskuteční v konferenčním sále této společnosti dne 12. října od 10 do 16 hodin.