Setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY 12.10.2011

Ve středu 12. října 2011 uspořádala společnost INFO NOVA v prostorách AUTO JAROV další úspěšné setkání dealerů - významných prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které používají informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY. Mezi více jak 40 účastníky byli především vedoucí pracovníci společností a administrátoři informačních systémů. Jako hosté se setkání účastnili i představitelé společností, které zatím uvedený informační systém neprovozují a rovněž zástupci ŠKODA AUTO a.s. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na novinky z oblasti péče o zákazníky (CRM) a manažerských nadstaveb systému HELIOS Green AUTOMOBILY.

Náplň setkání byla zvolena na základě námětů uživatelů systému. Akce se uskutečnila s maximální podporou vedení společnosti AUTO JAROV, která opět poskytla prostory a potřebné zázemí a za účasti představitele společnosti ASSECO Solutions, jež je autorem standardu informačního systému HELIOS Green.

V úvodu byli účastníci informováni o dosaženém stavu vývoje informačního systému a o záměrech pro rok 2012. Následovalo představení deseti novinek ve třech prezentačních blocích. Byla prezentována i řada nových manažerských výstupů pro vedoucí pracovníky společností. S největším ohlasem se setkaly Chytré formuláře, Věrnostní systém, Hromadné oslovování zákazníků a Kalendáře s propojením na kontaktní jednání a na úkoly.

Přítomní byli informováni o stavu a dalším postupu certifikace rozhraní systému HELIOS Green AUTOMOBILY na systémy výrobců a dovozců automobilů. Vedle kompletních certifikovaných rozhraní na systémy koncernu VW disponuje systém rozhraními pro některé další značky a aktuálně byly zahájeny práce na propojení se systémy KIA a FIAT. V postupu certifikací a aktualizaci rozhraní je HELIOS Green AUTOMOBILY bezesporu na špici českých softwarových produktů a poskytuje autorizovaným dealerům potřebnou jistotu při plnění povinností vůči výrobcům.

V závěru byli účastníci informováni o novinkách v podpoře a servisu informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY, o připravovaném propojení systému na AudaNET s cílem zjednodušit likvidaci pojistných událostí v autoservisech a o aktuálních možnostech získávání dotací z fondů EU.

Setkání bylo účastníky stejně jako v loňském roce vysoce hodnoceno a potvrdili zájem scházet se pravidelně. O novinky byl mezi uživateli systému zájem a na setkání budou navazovat další prezentace a konkrétní kroky u jednotlivých zákazníků, uživatelů systému HELIOS Green AUTOMOBILY.

O tomto setkání informovaly i následující zdroje: