Blíží se IV. setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY

Setkání uživatelů informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY se staly už tradiční akcí pořádanou společností INFO NOVA na podzim každého roku. Loňský 3. ročník byl opět velice úspěšný. Přítomní zástupci prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které již používají informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY, a hosté z řad potenciálních zákazníků, výrobců, dovozců a novinářů, projevili jednoznačný zájem pokračovat v této tradici. Proto jsme na listopad připravili již IV. setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY.

Rozvoj systému HELIOS Green AUTOMOBILY se nezastavil a do popředí zájmu se dostávají mobilní aplikace, které budou nosným tématem letošního semináře. Stejně jako na předešlých setkáních budou prezentovány zkušenosti z praktického nasazení nových modulů a funkcionalit. Nevynecháme ani informace o horkých novinkách a o aktuálním stavu vývoje rozhraní na systémy výrobců a dovozců.

Díky vedení společnosti Auto Jarov, která již řadu let rutinně systém využívá a která s námi od počátku spolupracuje při přípravě těchto akcí, se setkání uskuteční v konferenčním sále této společnosti dne 27. listopadu od 10 do 16 hodin.