V. setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY 12. listopadu 2014

I letos se uskuteční již tradiční setkání uživatelů informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY pořádané společností INFO NOVA. Loňský IV. ročník byl opět vysoce hodnocen přítomnými zástupci prodejců aut, velkých autoservisů a dalších společností působících v této branži, které již používají informační systém HELIOS Green AUTOMOBILY, a hosty z řad potenciálních zákazníků, výrobců, dovozců a novinářů. Účastníci projevili jednoznačný zájem se scházet na akcích tohoto typu. Proto jsme na listopad připravili již V. setkání uživatelů HELIOS Green AUTOMOBILY.

Rozvoj systému HELIOS Green AUTOMOBILY, nové funkcionality, mobilní technologie, CRM – to jsou témata, která budou diskutována na setkání. Opět budou prezentovány i zkušenosti z praktického nasazení nových modulů a funkcionalit. Nevynecháme ani informace o připravovaných novinkách a o aktuálním stavu vývoje rozhraní na systémy výrobců a dovozců.

Díky podpoře a trvalé spolupráci s vedením společnosti Auto Jarov, která již řadu let rutinně systém využívá, se setkání uskuteční v konferenčním sále této společnosti dne 12. listopadu 2014 od 10 do 16 hodin.