V Praze se už posedmé setkali uživatelé informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY

Společnost INFO NOVA uspořádala úterý 8. listopadu 2016 už 7. setkání dealerů - významných prodejců automobilů, silničních, stavebních a zemědělských strojů, velkých servisů, půjčoven a dalších společností. V konferenčním sále společnosti Asseco Solutions, která byla hlavním partnerem akce, se sešlo více jak 40 ředitelů, manažerů, klíčových uživatelů a IT administrátorů z celé republiky, a to nejen z firem provozujících tento systém, ale i potenciálních zájemců o dodávku a implementaci informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY.

Tradičně je program setkání zaměřen na novinky v systému HELIOS Green AUTOMOBILY a to, jak v ERP systému, tak ve specializovaných oblastech jako jsou prodej nových vozů, autobazar, autoservis. Primárně byla pozornost věnována dalšímu rozvoji systému v klíčových oblastech, možnostem využití mobilního řešení HELIOS Mobile, tentokrát ve skladech a praktickému využití různých typů DashBoardů. Prezentovány byly i zkušenosti z používání nových modulů a funkcionalit vyvinutých v minulém období. Účastníci byli rovněž informováni o aktuálním stavu a perspektivách vývoje rozhraní na externí systémy, o přechodu na novou verzi systému a o předpokládaném rozvoji systému HELIOS Green v roce 2017.

Na setkání byli přítomni i zástupci dovozců automobilů, Asseco Solutions a další významní hosté. Mediálními partnery akce bylo opět vydavatelství IDG a časopis Business Car.

Účastníci vysoce ohodnotili obsah, přínos i organizaci setkání, zdůraznili potřebu takovýchto workshopů a vyjádřili přání pokračovat v této tradici.