Kdo jsme

Název společnosti INFO NOVA s.r.o.
Sídlo Vošahlíkova 239/7, 143 00 Praha 4
Právní forma společnost s ručením omezeným
Datum založení 13. dubna 1993
Počet pracovníků 18

Zaměření společnosti

INFO NOVA, s r.o. se zaměřuje na návrhy implementace informačních technologií a řešení informačního prostředí ve firmách s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich efektivní řízení, jako jednoho ze základních předpokladů rozvoje společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti. Na bázi produktů společnosti Microsoft vytváříme systémová řešení, která pokrývají všechny procesy, umožňují zracionalizovat tok dat a informací ve firmě, získávat online potřebné informace a zefektivnit všechny probíhající procesy.

Společnost INFO NOVA dodává i hardware a další softwarové produkty. Všechny nabízené činnosti završuje nabídka vedení projektů a systémové integrace, v jejímž rámci realizujeme sami nebo ve spolupráci s dalšími partnery a subdodavateli celý proces zavedení celopodnikového informačního systému HELIOS Green. Při implementaci zohledňujeme individuální požadavky zákazníka, vytváříme unikátní řešení a předáváme instalace na klíč.

V rámci informačních systémů vyvíjíme branžová řešení, speciální moduly, realizujeme specifické dovývoje a změny dle potřeb uživatelů. Poskytujeme všechny potřebné služby v oblasti IT, jako jsou Zákaznický Hotline, konzultační služby, poradenství, školení, dodávky software a hardware.

Naší hlavní specializací jsou integrované informační systémy pro prodejce automobilů a velké autoservisy, pro technické služby a pro svozové firmy.

Historie společnosti

1993 Založení firmy a implementace prvního client/server systému v České republice, konkrétně ERP systému IFAS 3000 ve strojírenském gigantu Vítkovice, a.s.
1996 Implementace systému IFAS 3000 ve společnosti Safina, a.s. Přichází nová verze systému IFAS s označením V4. Navazujeme spolupráci se společností Microsoft.
1997 Vstup do projektu HELIOS Green Open, zahájení implementací a vývoje v rámci informačního systému HELIOS Green.
1998 Ve společnosti získává majoritní podíl český kapitál, což přináší definici nové podnikové filosofie i s ohledem na aktivní působení na trhu. Zahájení vývoje specializovaných (branžových) řešení na bázi HELIOS Green.
1999 Vedle nám blízké branžové orientace na výrobní podniky jsme přijali výzvu k vytvoření specializovaného řešení na platformě systému HELIOS Green v oblasti organizace svozu odpadu z rozsáhlého území s vazbou na geografický informační systém.
2001 Vstupujeme do branže prodejců aut, autoservisů, dodavatelů automobilového průmyslu.
2004 Získání prestižního mezinárodního certifikátu managementu jakosti podle normy ISO 9001:2001.
2005

Zahájení provozu HELIOS Green AUTOMOBILY v AUTO JAROV

2007 Zahájení provozu HELIOS Green STROJE ve PHOENIX-ZEPPELIN
2010 I. setkání uživatelů informačního systému HELIOS Green AUTOMOBILY
2011 – 2019 Masivní rozvoj systému HELIOS Green AUTOMOBILY, upevnění pozice v branži

Technologická orientace

Všechna nabízená řešení jsou vyvíjena na platformě Microsoft .NET a jsou určena výhradně pro prostředí MS Windows při použítí MS SQL Serveru.

Pokud jde o oblast hardware dodáváme značkové servery, pracovní stanice a notebooky od renomovaných výrobců.

Personální zabezpečení

Ve společnosti INFO NOVA, s.r.o. dnes pracuje na 18 zkušených odborníků. Každému projektu je věnována maximální pozornost. Nové zakázky jsou rozpracovávány vždy v souladu s disponibilními kapacitami. Nárůst počtu pracovníků bude pokračovat především v oblasti vedení a realizace projektů a podpory uživatelů systému HELIOS Green.

Další zdroje odborných pracovníků jsou připraveny pro podporu systému HELIOS Green v partnerské síti HELIOS Green Open. Důležitou roli hrají firmy sdružené v projektu při dodávkách specializovaných tzv. branžových řešení (speciální řešení, nebo moduly pro které je nutná znalost oboru).

Certifikace

INFO NOVA, s.r.o. je autorizovaným vývojovým, implementačním a obchodním partnerem společnosti Asseco Solutions v rámci projektu HELIOS Green Open. Jednotliví pracovníci INFO NOVA na odpovídajících pozicích mají potřebnou autorizaci a certifikaci k poskytování kvalitních služeb.

Nemalou pozornost věnujeme i certifikaci našich produktů, zejména propojení na informační systémy výrobců a dovozců, abychom tak poskytli našim zákazníkům ověřená a certifikovaná řešení, která jsou často i podmínkou jejich autorizace výrobci a dovozci. Důraz je kladen zejména na certifikaci všech aktuálních rozhraní koncernu Volkswagen a dalších výrobců automobilů.