Pražské služby

Akciovou společnost Pražské služby založilo v září 1993 Ministerstvo pro správu národního majetku. Firma se zabývá svozem a likvidací komunálního a živnostenského odpadu, provozováním Spalovny Malešice, údržbou a úklidem komunikací, dopravním značením a opravárenskou činností. Její vozový park čítá na 500 vozidel – 180 na svoz komunálního odpadu, 150 pro údržbu komunikací a 170 víceúčelových. Pražské služby, a. s., patří k největším komunálním společnostem v České republice a zaměstnávají přibližně 1400 pracovníků. Společnost Pražské služby a.s., působí v oblasti komunálních služeb pro hlavní město Praha a některé jiné regiony.

Společnost Info Nova zahájila implementaci otevřeného systému HELIOS Green v září 1999. Již tehdy existoval předpoklad, že projekt musí být koncipován pro dynamicky se měnící prostředí. Tři zásadní změny legislativy v oblasti sběru odpadu v průběhu čtyř let dokonale prověřily flexibilitu tohoto řešení. Implementace celého systému neproběhla pouze u Pražských služeb, ale dotkla se rovněž všech spolupracujících firem zabývajících se svozem komunálního odpadu. Aplikace proto musela vyhovovat přísným kritériím:

  • přizpůsobit systém specifickým potřebám jednotlivých svozových firem a zabezpečit ji tak, aby ostatní firmy neměly přístup k citlivým datům jiné firmy,
  • zaintegrovat nástroje pro vizualizaci a správu sektoru, který daná firma obhospodařuje,
  • začlenit geografické komponenty s popisnou částí pro lokalizaci ulic a popisných čísel objektů,
  • umožnit vizualizaci odběrových míst odpadu pro usnadnění sjednávání smluv s klienty,
  • umožnit selekci kritérií v jednotlivých lokalitách,
  • zaintegrovat nástroj pro vyhodnocování,
  • vytvořit interface mezi systémy jednotlivých firem z důvodu on-line aktualizace dat,
  • zajistit kvalitní, přehledné a transparentní výstupy pro Magistrát hl. města Prahy.

Na základě požadavku zákazníka byl projekt implementace IS HELIOS Green rozdělen na několik subsystémů, V rámci realizace prvního subsystému byl na bázi vývojového jádra HELIOS Green vyřešen zákaznický systém v oblasti sběru komunálního a živnostenského odpadu. Druhý subsystém zahrnoval implementaci standardních účetních modulů. Postupně byl HELIOS Green nasazován i v dalších oblastech, jako jsou: Lidské zdroje (Mzdy a personalistika s rozsáhlými dovývoji), Logistika (skladové hospodářství všech závodů Pražských služeb vč. propojení s internetovým portálem C2P firmy Siemens), sledování průběhu realizace prováděných služeb (vč. následného vyhodnocování jejich ekonomičnosti), dopravní prostředky (údržba, opravy, provoz, výroba jednoduchých konstrukcí), plánování a řízení údržby na spalovně, údržba a oprava městských komunikací, workflow a další.