ASSECO Solutions a.s. (dříve LCS International)

V roce 1990 vznikla společnost LCS International vznikla jako ryze česká firma bez účasti zahraničního kapitálu. Je jednou z prvních ve svém oboru, které byly u nás založeny.  Podnikatelskou filosofií LCS International se stal dlouhodobý projekt HELIOS Green Open. Základním principem je vytváření podmínek spolupráce na vývoji a implementaci IS HELIOS Green pro české vývojové firmy a systémové integrátory - čili uplatnění českého know-how na platformě evropské úrovně a mezinárodních standardů za využití nejmodernějších technologií.

Vlajkovými produkty společností LCS International jsou nyní podnikové informační systémy HELIOS Red, HELIOS Orange a HELIOS Green, doplněné širokým spektrem služeb a partnerských programů.

O existenci uskupení Asseco Solutions se veřejnost poprvé dozvěděla 19. února 2009, kdy bylo na varšavské burze ohlášeno dvojí významné spojení v rámci evropského ICT trhu. Došlo ke sloučení významných dodavatelů ERP – slovenského Datalocku a české LCS International pod společný název - Asseco Solutions. Ve stejném okamžiku došlo i ke sloučení jejich dvou mateřských společností Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic v další uskupení – Asseco Central Europe. Obě sloučení vstoupila v platnost k 1. červenci téhož roku. Od tohoto data se na evropském trhu podnikových aplikací vyskytují dva velmi silné subjekty s nebývale širokým portfoliem produktů a služeb, které navíc mají zázemí ve vlivné mezinárodní ICT skupině ASSECO GROUP.