Důvody pro výběr HELIOS Green

Transformace

  • Podnikový informační systém HELIOS Green umožňuje spojení činností, řízených dosud v několika samostatných programech, do jednoho integrovaného systému, který sleduje veškeré aktivity společnosti. Software HELIOS Green přináší uživatelům kompaktní ucelené řešení, které lze nasadit v relativně krátké době s návazností na stávající informační systémy.

ON-LINE informace

  • Podnikový informační systém HELIOS Green poskytuje aktuální on-line informace pro vedení společnosti – průběžné sledování nákladů a výnosů, sledování výnosnosti zakázek. Velkou výhodou je přímé propojení všech modulů systému.

Zákaznický přístup

  • Samozřejmostí je přizpůsobení informačního softwaru specifickým požadavkům. Řešení pro každého zákazníka je unikátní a vychází ze specifických potřeb konkrétní firmy. Vždy je nastaveno a případně doplněno tak, aby vyhovovalo např. požadavkům na propojení se systémy dodavatelů, pracovním postupům a existujícím procesům ve společnosti, apod.

Integrace s okolím

  • Podnikový informační systém HELIOS Green je plně integrován s produkty firmy Microsoft a připraven k aktivní on-line komunikaci i s jinými softwarovými produkty. Zajišťuje i komunikaci a předávání potřebných informací se softwarovými produkty jiných společností, například odběratelů či dodavatelů.

Uživatelské rozhraní

  • Uživatelské rozhraní je moderní a intuitivní, čímž zjednodušuje práci koncového uživatele i administraci celého informačního softwaru.

Široké možnosti dalšího rozvoje systému

  • Podnikový informační systém HELIOS Green je připraven růst a rozvíjet se spolu se společností, integrovat do sebe další aktivity. Poskytuje i možnost implementace a využití dalších oborových řešení, jako jsou např. Call Centrum, Controlling, Docházka a mnohé další.

Flexibilita

  • Informační systémHELIOS Green obsahuje rozsáhlé nástroje pro správu systému. Trvalý kontakt s autory sytému zaručuje jeho vysokou flexibilitu, vývoj a přizpůsobování rozvoji společnosti, dceřiným společnostem a všem organizačním i legislativním změnám.

Údržba a podpora

  • Na systém HELIOS Green je, od okamžiku předání do rutinního provozu, poskytován plný servis. Spočívá nejen v udržování provozuschopnosti a shody s legislativou, v odstraňování chyb, ale i v bezprostřední reakci na organizační změny u zákazníka, v realizaci specifických dovývojů a úprav podle jeho požadavků. Samozřejmostí je i poskytování hotline služeb a konzultací.

Technologie

  • Podnikový informační systém HELIOS Green aktivně komunikuje se světem internetu. Systém disponuje silnými nástroji pro sledování a řízení workflow procesů. Technologický růst systému trvale rozšiřuje spektrum funkcí a nástrojů i v oblasti mobilní komunikace a integrace s dalšími softwarovými produkty.

HELIOS Green je specializované řešení

  • Podnikový informační systém HELIOS Green poskytuje specializovaná řešení vyvinutá pro branže i jednotlivé firmy, která pokryjí celé spektrum potřeb a požadavků potřebných pro zajištění všech procesů určitého segmentu a veškeré další podnikatelské aktivity konkrétní společnosti.