HELIOS Green – technické informace

Doporučená konfigurace technologického prostředí pro provoz programového podnikového informačního systému HELIOS Green zahrnuje dále popsané součásti. Veškeré změny oproti tomuto doporučení je nutné předem konzultovat s dodavatelem. V případě provozu informačního softwaru HELIOS Green na výpočetní technice neodpovídající tomuto doporučení, výrobce ani dodavatel neručí za správný chod systému.

Informační systém HELIOS Green používá víceúrovňovou architekturu, pro kterou je typické, že různé části systému pracují na různých počítačích s různými HW i SW nároky. V rámci systému tedy rozlišujeme:

  • Databázový server (první vrstva, vrstva uložení dat)
  • Aplikační server (druhá vrstva, vrstva datové a aplikační logiky)
  • Klientská stanice (třetí vrstva, vrstva prezentační logiky)

Je logické, že každá vrstva vyžaduje jisté, navzájem odlišné nároky na SW i HW vybavení. Podrobný popis nároků informačního systému HELIOS Green a další informace najdete v dokumentu Hardwarové a softwarové požadavky HELIOS Green.