Základní informace o systému HELIOS Green

Jaký je HELIOS Green systém?

Přizpůsobivý

Snadno se přizpůsobí všem potřebám vaší firmy. Podpoří nejenom procesy ekonomické, ale i mnohé další. Není už třeba žádných evidencí v papírové formě či v souborech, vše se odehrává přímo v systému. V komplexním informačním systému HELIOS Green můžete například evidovat objednané vizitky i cokoli dalšího. A právě díky jeho maximální přizpůsobivosti není pro vytváření nejrůznějších funkcí třeba vývoje. Vše bez problémů zvládne správce systému ve vaší firmě. Navíc – ač svým rozsahem velký – přizpůsobí HELIOS Green své uspořádání pro každého z uživatelů tak, aby mu poskytoval náležitou jednoduchost a komfort.

Otevřený a kompatibilní

Schopnost "domluvit se" s jinými systémy je v případě informačního systému HELIOS Green maximální. Získáváte tak garanci, že komunikace uvnitř vaší organizace, s obchodními partnery i orgány státní správy bude ctít technologické i legislativní standardy jak české, tak i vyplývající z členství v EU. Informační systém HELIOS Green podporuje technologie, které spolupracují s jinými typy softwaru (XML, EDI atd.). Systém je tak připraven jak pro jednorázovou, tak pro stálou komunikaci s jinými systémy.

Standardizovaný

Informační systém HELIOS Green je vyvíjen v úzké spolupráci s firmou Microsoft a s velkým důrazem na standardizaci. Je integrován s řadou standardních aplikací firmy Microsoft a respektuje českou legislativu i mezinárodní normy. Zákazník tak získává jistotu, že tento software bude možné využívat dlouhodobě a dále rozvíjet.

Technologicky vyspělý

Informační systém HELIOS Green je vyvíjen ve vícevrstvé architektuře klient/server a využívá technologii Microsoft SQL Server. Ta, mimo jiné, umožňuje optimalizovat zakázky i pro velké zákazníky. Součástí informačního systému je podpora vzdálených pracovišť a přístup k systému prostřednictvím internetu. HELIOS Green využívá moderní platformu Microsoft .NET, která přináší do tvorby ERP systémů zcela nové možnosti, především v oblastech integrace s jinými aplikacemi, v zabezpečení systému či v datové komunikaci. Informační systém HELIOS Green je otevřený k externím technologiím. Je například schopen využívat webových služeb a je připraven pro prezentaci informací na extranet, intranet či webové portály.

Bezpečný

ERP systém HELIOS Green disponuje propracovaným systémem přístupu k datům. Přístupová práva lze přesně definovat, což umožňuje monitorovat události v systému a vytvářet bezpečnostní protokoly.

Obsahující branžová řešení

Podnikový informační systém HELIOS Green je unikátním softwarem z pohledu tvorby specializovaných řešení. Vlastní vývojové jádro umožňuje vytvářet nové moduly a funkční celky. Díky této možnosti se před lety zrodil jedinečný projekt HELIOS Green Open. V rámci tohoto projektu vznikla síť odborných partnerů, kteří poskytují metodickou pomoc při vývoji nejrůznějších oborových specializací systému, tzv. branžových řešení.

Vícejazyčný

Komplexní systém HELIOS Green je schopen pracovat ve více jazykových mutacích. Díky zvolenému postupu jsou veškerá jazykově závislá hlášení uložena odděleně od programového kódu a definic formulářů, přehledů a šablon. Toto řešení umožňuje snadnou aplikaci překladů do jiných jazyků.

Pro koho je informační systém HELIOS Green určen?

  • Top management – manažerské výstupy
  • Střední management – povinné výstupy
  • Zaměstnanci – provozní data
Generální ředitel Finanční ředitel
Relevantní informace Kontrola finančních toků ve firmě
Přehled o chodu firmy Kontrola pohybu finančních dokladů v rámci firmy
Podklady pro strategické rozhodování Zaručená správnost dle aktuální legislativy
Snazší orientace v množství firemních dat Controling, reporting
Rychlé a přesné podklady pro tvorbu rozpočtu
Marketingový ředitel Výrobní ředitel
Evidence a segmentace zákazníků Plánování výroby
Sledování konkurence, produktů a jejich parametrů Plánování kapacit
Sledování a plánování a vyhodnocování kontaktů a obchodních jednání Sledování průběhu zakázky
Sledování obchodního případu
Vyhledávání nových kontaktů z externích databází
Vyhodnocování efektivnosti obchodních jednání a akcí
Ředitel pro lidské zdroje
Personalistika
Výběrová řízení
IT ředitel Střední management a zaměstnanci
Perspektivní technologie Rychlý přístup k datům
Kvalitní rychlý servis Uživatelská přívětivost
Ověřená platforma Provázanost informací
Silné nástroje pro správu Ušetření zbytečné práce
Snadná integrace Přednastavené výstupy
Audit provozu činností v systému