Konzultace

Specialisté společnosti INFO NOVA jsou připraveni poskytnout konzultace

 • při přípravě informační strategie společnosti,
 • ve fázi rozhodování o pořízení informačního systému,
 • při přípravě studií proveditelnosti, při plánování implementace IS,
 • v průběhu implementace informačního systému,
 • při konfiguraci systému,
 • v oblasti optimálního využívání IS,
 • v etapě rozvoje informačního systému,
 • při výběru vhodného hardware a software,
 • k orientaci v licenční politice softwarových producentů,
 • při návrhu topologie počítačové sítě, při její realizaci a rozvoji,
 • v dalších oblastech IT.