Vývoj na zakázku

Podle požadavků zákazníků jsme připraveni, na základě analýz zpracovaných analytiky a konzultanty, vyvinout specializovaná řešení, zakázkové moduly, a to

  • jak dovývoje v rámci systému HELIOS Green nebo jeho nadstaveb - rozvoj branžových řešení a vývoj specializovaných modulů,
  • tak i vývoj dalšího aplikačního software - vývoj aplikací na zakázku podle potřeb zákazníka.