Vedení projektů

Vedle podílu na přípravě informační strategie jsme připraveni, od úrovně systémové integrace až po dílčí a rozvojové projekty, převzít jejich vedení, koordinovat spolupracující firmy, zajistit potřebné kapacity v rámci partnerské sítě.